Sağ Yanaktan Daha Akıllı, Sol Yanaktan Daha Duygusal